Pengenalan Ilmu

بسم الله الرحمن الرحيم

Telah berkata al-'Alim al-Imam Shabban:


(( Sesungguhnya pengenalan setiap ilmu sepuluh perkara : Definisi, Perbincangan, Kemudian Faedah, Kelebihan, Nisbah dengan ilmu lain serta Pengantar cara, Gelaran, Petikan Sumber Dalil, Hukum Syara', Masalah, Setengah daripada setengahnya memadai, Barangsiapa yang mengetahui ke semuanya akan mendapat kemuliaan )).


Ini dipanggil "pengenalan asas sepuluh perkara". Setiap ilmu kita akan merungkai dengan teori pengenalan asas sepuluh tersebut.


Pengenalan asas sepuluh perkara ialah :


1- Definisi.
2- Perbincangan.
3- Faedahnya.
4- Kelebihannya.
5- Nisbah dengan ilmu lain.
6. Pengantar cara.
7. Gelaran ilmu.
8. Hukum syara'.
9. Petikan sumber dalil.
10. Masalah yang dibincangkan dalam setiap bab ilmu tersebut.


Secara ringkasnya, ini jalan untuk memahami sesuatu ilmu. Insya Allah...

0 comments: